Nápověda k Uživatelskému rozhraní pro upload misí

 

Obsah :

Co je Uživatelské rozhraní pro upload misí

Přihlášení ke vstupu do rozhraní

Seznamy misí

Přidávání nové mise

Úprava údajů o již zveřejněné misi

Smazání mise

Náhledy údajů

Zpracování údajů - zveřejnění

Stavový panel

 


Co je Uživatelské rozhraní pro upload misí

Uživatelské rozhraní pro upload misi (zkráceně URPUM) je rozhraní, pomocí kterého může každý navštěvník stránek zaregistrovaný ve fóru "Ruprtova poradna" posílat a zveřejňovat či upravovat již svoje zveřejněné mise aniž by o to musel žádat některého z administrátorů stránek. K tomuto kroku jsme přistoupili především proto, že jste si stěžovali, že nám dlouho trvá zveřejnění Vašich misí, které jste nám posílali mailem (to byla bohužel pravda, protože z časových důvodů to prostě nestíháme :o).

Toto rozhraní má však tři zásadní omezení :

1) Jak je již psáno výše, ten kdo chce zveřejnit svoji misi, musí být nejdříve registrovaným členem fóra "Ruprtova poradna" (to ale není žádný problém, neboť členem může být kdokoli).

2) Údaje o již jednou uveřejněné misi lze měnit pouze omezeně, a to pouze co se týká souborů mise (soubor mise *.ZIP, soubor readme *.TXT, soubor screenshotu *.JPG). Ostatní údaje jsou již neměné.

3) Již jednou uveřejněnou misi nelze smazat. Pokud by ji chtěl z webu autor odstranit, musí to udělat "po starém" a požádat o to mailem některého z administrátorů (Ruprt, Brt, Didymos).

 

Vše co je zde napsáno platí i pro upload a úpravy kampaní.

 

Zpět na obsah


Přihlášení ke vstupu do rozhraní

Přihlášení je velmi jednoduchý krok. Stačí zadat ve Vašem prohlížeči adresu http://ofp.ruprt.cz/userupload.aspx a zobrazí se Vám úvodní stránka pro přihlášení do rozhraní se dvěma poli a jedním tlačítkem. Do pole "Uživatelské jméno" zadejte Vaši přezdívku kterou se přihlašujete do fóra RP a do pole "Heslo" zadejte heslo do fóra. Potom klikněte na tlačítko "Přihlásit se"... a jste tam :o) Pokud se spletete nezoufejte, počet pokusů není omezen.

 

Zpět na obsah


Seznamy misí

Po úspěšném přihlášení se Vám jako další stránka zobrazí seznam misí, které už přihlášený uživatel zveřejnil a seznam misí, které teprve na zveřejnění čekají. Na vrchu stránky se zároveň zobrazí nabídka tří tlačítek : "Přidat misi", "Odhlásit se", "Nápověda". Pokud jste ještě nikdy žádnou misi nezveřejnili ani nezadali ke zveřejnění zobrazi se Vám pouze tato tři tlačítka.

Seznam misí se dělí na dvě části :

1) "Již uploadované a zveřejněné mise" je seznam misí, který již přihlášený uživatel v minulosti zveřejnil, přičemž na řádku vedle každé takové mise se zobrazí tlačítka "Náhled" a "Upravit soubory mise". Název mise v tomto seznamu je pak tvořen hypertextovým odkazem, který Vás přenese na stránku, jaká se Vám zobrazuje pokud kliknete na detail mise ze sekce misí na webu "Ruprtova poradna". Datum vedle každé mise je datum prvního zveřejnění, přičemž nezáleží na tom, zda-li mise byla upravována nebo nikoli. Tlačitko náhled Vám otevře stránku, která Vám ukáže základní údaje o misi, přičemž obsahuje jednu novinku. Seznam lidí, kteří pro tuto misi hlasovali a udělenou známku (vím, že o tom byla diskuze na fóru zda-li tyto informace zveřejnit či nikoli a vyhrál hlas "nezveřejňovat", ale protože to bylo těsný, tak jsem se rozhodl, to zobrazit touto formou pouze autorovi mise).

2) "Mise čekající na zpracování" je seznam misí, který se přihlášenému autorovi zobrazí pouze v případě, že během dne přidal novou nebo upravil již zveřejněnou misi. Tento seznam se pak zobrazuje pouze do půlnoci, což je nejbližší termín automatického zpracování všech misí. Poté se mise přemístí do seznamu již zveřejněných misí. Každý autor má tak vždy do půlnoci možnost zrušit nebo upravit již zadané údaje. Vedle každé mise čekající na zpracování se zobrazuje pouze tlačítko "Náhled" a "Zrušit zpracování". Náhled je stejný jako v bodě 1) jen s tím rozdílem, že se nezobrazuje seznam hlasujících. Tlačítko "Zrušit zpracování" slouží ke zrušení všech změn, které byly u dané mise provedeny, což znamená i to , že pokud zrušíte zpracování přidané mise, pak tato mise přidaná nebude vůbec. Před zrušením zpracování budete nejdříve dotázáni výzvou k potvrzení, zda-li opravdu chcete zpracování zrušit.

 

Zpět na obsah


Přidání nové mise

Přidávání misí je důvod proč jsme tohle rozhraní udělali. Po vstupu na stránku pro přidání misí se vám objeví 8 textových polí, z nichž 6 je povinných a 2 nepovinné. Při jejich vyplňování musíte dodržet následující pravidla, jinak mise nebude zpracovaná :

1) Pole - Název mise (povinné)

Toto pole slouží pro zadání názvu mise (nikoli souboru) tak jak se bude zobrazovat ve hře OFP a tento název se také objeví v seznamu misí na webu RP.

2) Pole - Autor (povinné)

Toto pole slouží pro zadání přezdívky nebo jména autora přidávané mise. To co bude napsáno v tomto poli, to se zobrazí v seznamu misí na webu RP. Pokud chcete, můžete zadat j jména spoluautorů mise oddělené čárkou nebo středníkem, jméno autora ale MUSÍ být uvedeno jako první. Za jméno autora rozhraní považuje právě přihlášeného uživatele, jehož jméno se zobrazuje vždy na vrchu každé stránky.

3) Pole - Typ (povinné)

Pole typ je rozbalovací nabídka (combo box) ze které můžete vybrat typ mise (Single player, Multiplayer, Kampaň, Video, Ptákovina). Defaultním typem je "Single player" mise. Pouze v případě, že vyberete pro poslání "kampaň", nemusíte zadávat název ostrova.

4) Pole - Ostrov (povinné pokud se nejedná o kampaň)

Pole ostrov slouží k zadání názvu ostrova, na kterém se daná mise odehrává. Pouze v případě, že posíláte kampaň, může být toto pole "Ostrov" prázdné. Opět co zadáte do tohoto pole, to se zobrazí v seznamu misí na webu RP.

5) Pole - Soubor mise/kampaně (povinné)

Toto pole slouží k zadání názvu souboru včetně úplné cesty ve Vašem počítači. Kliknete-li na tlačítko procházet vedle tohoto pole, můžete vybrat soubor z klasické "woknousovské" nabídky pro výběr souborů. Při zadávání názvu souboru mise MUSÍTE dodržet tato pravidla :

a) Soubor musí být uveden včetně úplné cesty ve Vašem počítači. Např. C:\Program Files\Codemasters\OperationFlashpoint\MojeMise\mojemise.zip. Nestačí zadat pouze "mojemise.zip"

b) Soubor MUSÍ být ve formátu ZIP. Jiné formáty (i RAR) budou odmítnuty.

c) Soubor nesmí být větší než 20 MB (20.480.000 Byte). Pokud budete chtít poslat větší soubor, musíte to udělat "po staru" a o zveřejnění požádat mailem některého administrátora RP.

6) Pole - Soubor "Readme" (povinné)

Každá mise i kampaň musí obsahovat soubor "Readme" s popise mise. Pravidla pro popis mise v souborech "Readme" naleznete na webu RP nebo zde.

Při zadávání názvu souboru "Readme" MUSÍTE dodržet tato pravidla :

a) Soubor musí být uveden včetně úplné cesty ve Vašem počítači. Např. C:\Program Files\Codemasters\OperationFlashpoint\MojeMise\readme.txt. Nestačí zadat pouze "readme.txt"

b) Soubor MUSÍ být ve formátu TXT, HTM nebo HTML. Jiné formáty budou odmítnuty.

Údaje v souboru "readme" musí korespondovat s údaji uvedenými v polích na stránce pro přidání mise. Údaje v souboru "readme" a údaje zadané při uploadu se sice nikterak neporovnávají, ale pokud přijdeme na to, že některý autor zadal soubor readme s jinými údaji jenom proto, aby mohl misi uploadovat, bude mu přístup k rozhraní zablokován.

7) Pole - Soubor Screenshotu (nepovinné)

Toto pole slouží pro přidání souboru s obrázkem z mise, který se pak zobrazí u detailu mise na stránkách webu RP. Toto pole je nepovinné, takže pokud screenshot nemáte, nechte toto pole prázdné. Pokud ale screenshot poslat chcete, pak musí splňovat tato pravidla :

a) Soubor musí být uveden včetně úplné cesty ve Vašem počítači. Např. C:\Program Files\Codemasters\OperationFlashpoint\MojeMise\picture.jpg. Nestačí zadat pouze "picture.jpg"

b) Soubor může být pouze ve formátu JPG nebo GIF. Jiné formáty budou odmítnuty.

c) Obrázek musí mít rozměry 219 x 102 pixelů.

d) Soubor s obrázkem nesmí být větší než 15 Kb (15.360 Byte)

Vzhledem k této velikosti doporučuji dělat screenshoty pokud možno za denního světla a v detailu, protože jinak (jak jste si všichni již všimli) na tom není nic vidět :o)

8) Pole - Mission news (nepovinné)

Toto pole slouží pro přidání textu, který se zobrazí na webu v sekci "Mission news". Pište se pouze důležité informace o misi (protože vše ostatní je v readme), kterými chcete na misi upozornit ostatní návštěvníky stránek a snažte se text moc "nenatahovat".

Tlačítko - Odeslat ke zpracování

Po kliknutí na tlačítko "Odeslat ke zpracování" se Vám už nezobrazí žádný potvrzovací formulář a zadané údaje se odešlou rovnou ke zpracování. Pokud rozhraní v zadaných údajích následně nalezne nějakou chybu, data se nezpracují a budete vráceni zpět na stránku pro přidání mise. O nalezené chybě budete informováni ve stavovém panelu . Z tohoto důvodu doporučuji vyplnit údaje správně hned napoprvé, neboť budete-li posílat soubor mise o velikosti např. 2 Mb, pak to zabere nějaký čas a v případě, že rozhraní nalezne chybu v zadaných údajích, soubor bude odmítnut a Vy ho budete muset uploadovat znovu.

 

Tlačítko - Zpět k seznamu misí

Jak sám název tlačítka napovídá, kliknutím na něj se přeneste opět na seznam misí.

 

V názvech souborů pokud možno nepoužívejte jakoukoli diakritiku. Soubory nulové délky budou odmítnuty.

 

Zpět na obsah


Úprava údajů o již zveřejněné misi

Pro úpravu údajů o již zveřejněné misi platí stejná pravidla jako pro přidávání nové mise s tím rozdílem, že pole Název, Autor, Typ a Ostrov budou pro uživatele nepřístupná, neboť  u  již jednou zveřejněné mise jsou tyto údaje neměnné. Zároveň jsou nepovinné všechny ostatní pole, neboť lze upravit například pouze soubor "readme" aniž by jste cokoli měnili na souboru mise (ZIP). Jinými slovy změnit se dají pouze soubory k misi náležící, ale nedají se smazat. To je uděláno především kvůli updatům mise. Např. pokud naleznete v misi chybu, kterou následně opravíte, tak neposílejte tuto opravenou misi jako novou, ale pošlete pouze upravený soubor přičemž ostatní údaje a soubory mise zůstatnou nezměněné. O takových úpravách a opravách  mise pak můžete ostatní návštěvníky stránek informovat textem v poli "Mission news", který se pak zobrazí v sekci "Mission news" webu RP.

 

Zpět na obsah


Smazání mise

Zde je důležité říci, že pokud označíte misi ke smazání kliknutím na ikonu "Odstranit misi", nelze ihned poté poslat novou misi se stejným názvem. V takovém případě je nutné počkat na nejbližší zpracování (vždy o půlnoci), kdy mise takto označená bude skutečně smazána. Do té doby je totiž stále přístupná v nezměněném stavu, což by mělo zabránit nechtěným výmazům, případně to dává možnost autorovi si smazání ještě do půlnoci rozmyslet.

Údaje dočasně uložené (nová mise nebo upravená již zveřejněná mise) lze smazat kliknutím na tlačítko "Zrušit zpracování" v seznamu misí, v oddíle "Mise čekající na zpracování". Pokud omylem zadáte úpravu již zveřejněné mise, kterou jste již jednou v ten samý den upravili, nic se nestane. Předchozí údaje o opravě budou automaticky odstraněny (včetně uploadovaných souborů) a nahrazeny Vašimi nově zadanými. Kliknutím na tlačítko "Zrušit zpracování" dojde ke zrušení veškerých nových údajů o misi čekajících na zpracování.

 

Zpět na obsah


Náhledy údajů

 

Při kliknutí na tlačítko "Náhled" vedle mise v seznamech misí se Vám zobrazí údaje o misi, které jsou uloženy na serveru. U již zveřejněných misí se vám zároveň objeví link na seznam hlasujících, kteří Vaši misi hodnotili a jakou ji dali známku. Vím, že o tom byla diskuze na fóru zda-li tyto informace zveřejnit či nikoli a vyhrál hlas "nezveřejňovat", ale protože to bylo těsný, tak jsme se rozhodli, zobrazit tyto informace touto formou pouze autorovi mise. Vzhledem k tomu, že k ukládání údajů o lidech, kteří misi hodnotili, se přistoupilo asi až po roce fungování webu RP je možné, že v tomto seznamu se neobjeví všichni hlasující a průměrná známka se Vám bude zdát že matematicky nesouhlasí (součet známek / počet hlasujících). Věřte ale, že vypočtená průměrná známka je správná, neboť původně se hlasování ukládalo anonymně.

 

Zpět na obsah


Zpracování údajů - zveřejnění

Zpracování údajů o přidání nové mise nebo úpravě již zveřejněné mise probíhá vždy o půlnoci a je plně automatické. Během tohoto procesu zpracování se zpracují všechny uživatelské vstupy provedené za předchozí den do půlnoci, z čehož vyplývá, že Vaše mise bude zveřejněna vždy nejpozději do 24hodin. Do té doby se budou údaje ukládat v dočasném databázovém prostoru a lze je tedy ještě do půlnoci změnit. Měnit je lze ale pouze tak, že dočasně uložené údaje čekající na zpracování nejdříve smažete kliknutím na tlačítko "Zrušit zpracování" v seznamu misí a poté zadáte nové údaje znovu. Údaje o již zveřejněných misích zůstanou do půlnoci vždy nedotčené a to i přes to, že jste je již upravili.

V průběhu zpracování údajů (o půlnoci) je celé rozhraní pro upload misí NEPŘÍSTUPNÉ a to i když už v něm budete nalogováni (v takovém případě bude vaše aktuální přihlášení zrušeno a odpojeno). Důrazně proto doporučuji veškeré údaje uložit ke zpracování nejpozději do 23.50hod, neboť Vám chvíli zabere upload souborů a navíc se může maličko lišit Váš čas a čas serveru, kde zpracování proběhne. Jednoduše řečeno "Nenechávejte nic na poslední chvíli" :o)

Samotné zpracování probíhá pouze pár minut v závislosti na počtu a velikosti misí, které se musí zpracovat. Nicméně server, který data zpracovává leží na páteřní síti GTS, takže přenos dat ze serveru na ofp.gamezone.cz (kde máme s laskavým svolením OFP CZ Squadu uložen celý download) při zpracování nebude nikdy příliš dlouhý.

Při zpracování údajů o misi dojde vždy k přejmenování poslaných souborů, a to z důvodu zabránění vzniku duplicitních souborů na serveru. Názvy souborů se složí ze jména autora a názvu mise a bude odstraněna česká diakritika. U názvů souborů pokud možno nepoužívejte diakritiku vůbec.

 

Zpět na obsah


Stavový panel

Stavový panel je spodní část každé stránky, ve které najdete vždy aktuální informaci o tom jak rozhraní reagovalo na Vaši poslední akci. Zprávy psané červenou barvou znamenají, že je něco špatně, zprávy psané zelenou barvou jsou informativního charakteru a znamenají to, že je zatím vše OK.

 

Zpět na obsah


Ruprt (ruprtovo@ruprt.cz)

Brt (brtovo@ruprt.cz)

http://ofp.ruprt.cz/